آسفالت

آسفالت سرد

آسفالت سرد

در سالهای اخیر تلاش زیادی برای توسعه تکنیک های نوین برای کاهش مصرف انرژی در طول سالها انجام شده است.

تولید آسفالت گرم نمونه ای عالی از چگونگی تکنولوژی آسفالت است.

راه حل، با این حال بهترین راهبردی به حداکثر رساندن صرفه جویی در انرژی و کاهش کربن ایجاد آسفالت سرد است.

در سال 2012 اداره راه و ترابری سوئد یک پروژه صنعتی را برای بهبود درک طراحی مخلوط سرد، تولید و یک رابطه قوی بین آنها یافت شد. سطح زمین، ترکیب شن وماسه شکسته شده از سنگ باتوجه به نرخ ترکیبی با امولسیون می باشد.

اسامی کارگاههای تولید کننده آسفالت
3 of 3