شن و ماسه

اسامی کارگاههای تولید کننده شن و ماسه

اسامی کارگاههای تولید کننده شن و ماسه

 

 • شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان:
 1. کارگاه شماره 3 تبریز
 2. کارگاه شماره 5 – اهر
 3. کارگاه شماره 9 - زنجان
 •  شرکت بنیاد بتن اصفهان:
 1. کارگاه نور اصفهان
 • شرکت بنیاد بتن خراسان:
 1.  کارگاه مشهد
 2. کارگاه بیرجند
 •  شرکت بنیاد بتن خوزستان:
 1. کارگاه شهید دامغانی
 •  شرکت بنیاد بتن ارم:
 1. کارگاه دالکی - شهید نجاتی
 2. کارگاه دیر
 •  شرکت بنیاد بتن هرمزگان:
 1. کارگاه معدن دزک
 •  شرکت بنیاد بتن کاسپین:
 1. کارگاه آمل
 2. کارگاه فاضل آباد
 3. کارگاه کلاله
 4. کارگاه جیرده رشت
 5. کارگاه امامزاده هاشم
 •  شرکت بنیاد بتن جنوب شرق:
 1. کارگاه اردکان
 2. کارگاه یزد
 •  شرکت بنیاد بتن شرق بنیان:
 1. کارگاه زاهدان
 2. کارگاه کرمان
شن و ماسه بنیاد بتن ایران مشخصات فنی
2 of 3